Primar - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

Lorem Ipsum
... Site-ul este în curs de actualizare ...
Go to content

Primar

Materiale de promovare
  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei școlarizează elevi cu cerințe educaționale speciale și dizabilități intelectuale ușoare, moderate, grave, severe și/sau asociate.
  Clasele sunt constituite dintr-un număr mai mic de elevi, care  beneficiază de activități educaționale adaptate nivelului de dezvoltare și înțelegere. Se lucrează diferențiat, după planul de intervenție personalizat, pentru a putea răspunde nevoilor educaționale identificate la evaluarea inițială. Programul școlar se desfășoară în două schimburi- de dimineață cu profesorul de psihopedagogie specială, iar după amiaza cu profesorul educator. Activitățile educaționale sunt organizate conform planurilor cadru pentru învățământ special, în care sunt cuprinse cele 7 arii curriculare (Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Educație fizică, sport și sănătate, Arte, Tehnologii, Consiliere și orientare). De asemenea, elevii școlii beneficiază de ariile curriculară Terapie educațională complexă și integrată  și Terapii specifice și de compensare.
Back to content