Educație incluzivă - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
ŞIMLEU SILVANIEI
Tribute
Go to content


Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Șimleu Silvaniei are în structura sa şi departamentul de educaţie incluzivă. Printre atribuţiile centrului, una foarte importantă este şi cea de asigurare de servicii educaţionale prin profesori de sprijin şi itineranţi pentru copiii/elevii cu CES(cerințe educaționale speciale).

CES pot fi derivate în principal din:
  a) dizabilităţi – care au la bază o deficienţă sau o boală;
  b) dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj.
Profesorii de sprijin şi itineranţi îşi desfăşoară activitatea în şcolile integratoare din învăţământul de masă asigurând servicii de sprijin copiilor cu CES integraţi în şcolile de masă.

Școli de masă în care furnizăm servicii de sprijin pentru elevii cu CES
1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SILVANIA”,  ŞIMLEU SILVANIEI
2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,HOREA”,  ŞIMLEU SILVANIEI
3
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ „ BÁTHORY ISTVÁN” , ŞIMLEU SILVANIEI
4
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR . 1 PUSTĂ
5
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SĂRMĂŞAG
6
LICEUL TEHNOLOGIC ,, PETRY MOR “ , NUȘFALĂU
7
LICEUL TEHNOLOGIC ,,CSEREY -GOGA" , CRASNA
8
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR . 1 PLOPIŞ

Categoriile de copii/elevi care beneficiază de serviciile educaţionale de sprijin sunt:
a) copii/elevi cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecţia copilului din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, însoţit de certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de Comisia de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE;
b) copii/elevi cu certificat de orientare şcolară şi profesională eliberat de comisia de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE; certificatul de orientare şcolară şi profesională este valabil de la data emiterii până la finalizarea nivelului de învăţământ pentru care a fost orientat sau până la o noua reorientare şcolară şi profesională.
c) copii/elevi cu dificultăţi de învăţare, de dezvoltare sau de adaptare şcolară care se găsesc la un moment dat în situaţie de eşec şcolar sau în risc de abandon şcolar.
Toţi copiii/elevii care au fost orientaţi şcolar către serviciile educaţionale de sprijin beneficiază de suportul psihopedagogic al unui profesor itinerant şi de sprijin, în limita posturilor disponibile.

Cele mai importante atribuţii ale profesorului itinerant și de sprijin:
a) colaborează cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învăţământ;
b) colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ în care este înscris copilul/elevul în vederea realizării unei integrări şcolare eficiente şi a punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii individualizat;
c) elaborează şi pune în aplicare planul de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare;
d) realizează adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă;
e) monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate şi evaluează, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, rezultatele aplicării acestora;
f) realizează materiale didactice, instrumente de lucru şi de evaluare specifice elevilor cu CES;
g) participă la unele lecţii care se desfăşoară în clasă;
h) participă la activităţile educative şcolare şi extraşcolare din grupă/clasă în calitate de observator, consultant, coparticipant;
i) desfăşoară activităţi de stimulare cognitivă individuală sau în grup;
j) realizează evaluări periodice şi reproiectează programul de intervenţie personalizat;
k) consiliază părinţii/tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborează cu aceştia;
l) la cererea părinţilor/tutorilor şi/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea şi orientarea şcolară de către comisia din cadrul CJRAE a tuturor acelor copii/elevi care au dificultăţi de învăţare şi nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin.

Pe lângă atribuţiile de mai sus un rol important îi revine profesorului de sprijin în depistarea precoce a copiilor cu dificultăţi de învăţare şi de integrare. După depistare acesta se implică în evaluarea complexă a acestor copii/elevi fiind o interfaţă între şcoala integratoare şi serviciile de evaluare. Rolul profesorului se amplifică mai ales în faza de întocmire a dosarelor copiilor/elevilor cu CES.
Back to content