Curriculum - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
ŞIMLEU SILVANIEI
Tribute
Go to content
CURRICULUM

 
 
    Activitățile instructiv-educative sunt în conformitate cu Planurile de Învățământ elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării.  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei respectă legislația în vigoare privind organizarea și funcționarea învățământului special și special integrat.

  • ORDIN nr. 5573/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat
  • ORDIN nr. 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale
  • OMECTS nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 797, din 10 noiembrie 2011
  • ORDIN nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă
  • Ordin nr. 5755/17.09.2012 privind aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, ciclul achizițiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învățământ special
  • Ordin nr. 4928/08.09.2005 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru clasele/grupele din învățământul special sau de masă care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate
  • Ordin nr. 5235/01.09.2008 privind aprobarea programelor școlare pentru clasele/grupele din învățământul special sau de masă care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate (anexele 1-8)
  • Ordin nr. 5234/01.09.2008 privind aprobarea programelor școlare pentru Terapiile educaționale complexe și integrate, realizate în învățământul special de către învățătorii/profesorii-educatori (anexele 2-11)
  • Ordin nr. 3656/29.03.2012 privind aprobarea programelor școlare pentru clasa pregătitoare din învățământul primar
  • Ordin nr. 3218/21.03.2014 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul profesional special
                 
Back to content