Oferta de servicii/ Beneficiari/ Facilități - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
ŞIMLEU SILVANIEI
Tribute
Go to content


OFERTA DE SERVICII EDUCAȚIONALE

v Activități instructiv-educative în domeniul psihopedagogiei speciale
 
v Terapii specifice și de compensare:
    •  Kinetoterapie
    • Terapia tulburărilor de limbaj
    • Psihodiagnoză şi programe de intervenție personalizată
    • Consiliere psihologică și educațională
       
v Terapie educațională complexă și integrată
    •  Formarea autonomiei personale
    • Socializare
    • Terapie ocupațională
    • Stimulare cognitivă
    • Ludoterapie
       
v Servicii educaționale de sprijin pentru elevii cu CES din școlile de masă
v Servicii educaționale la domiciliu pentru elevii nedeplasabili
v Stagii de pregătire practică în specializare, nivel profesional
 
Activitatea didactică este reglementată de Planurile cadru de învățământ.
– Profesorii de psihopedagogie specială proiectează și realizează activitatea de predare-învățare-evaluare la disciplinele din ariile curriculare din planul cadru;
Profesorii educatori proiectează și desfașoară activități de formare a autonomiei personale, socializare, terapie ocupațională, stimulare cognitivă și ludoterapie.
 
Terapiile recuperatorii sunt realizate de specialiști în domeniul educației speciale, după planuri de intervenție personalizate adaptate nevoilor elevului în plan educativ și recuperatoriu și se desfășoară în cabinete de:
    • psihodiagnoză, consiliere și orientare școlară și profesională
    • terapia tulburarilor de limbaj;
    • kinetoterapie;
BENEFICIARI
 
    • Elevii cu cerințe educative speciale (CES), deficienţe mintale moderate sau uşoare (DMU) și deficienţe mintale grave, severe, profunde sau asociate (DMS)
    • Elevii cu dificultăți de învățare și tulburări de limbaj
    • Elevii cu CES integrați în învățământul de masă (cu certificat de orientare școlară, eliberat de Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE)
    • Elevi nedeplasabili
NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
    • Preșcolar (grupă de grădiniță)
    • Primar (CP- IV)
    • Gimnazial (V -X)
    • Profesional cu durata de 4 ani – (domeniul Confecții- Industrie textilă) (IX-XII)

FACILITĂȚI

Printre facilitățile oferite elevilor CȘEI Șimleu Silvaniei se numără:
 
    • alocație de hrană pentru elevii școlii
    • alocație suplimentară de hrană pentru elevii încadrați în grad de handicap
    • alocație pentru rechizite și cazarmament
    • decontarea abonamentului de transport
    • gratuitate pe mijloacele de transport ale școlii
    • burse sociale
    • indemnizația pentru învățământul profesional
           
Back to content