Obiective - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
ŞIMLEU SILVANIEI
Tribute
Go to content
  • Asigurarea unui complex de servicii (terapii logopedice, de psihodiagnoză, compensatorii, stimulatorii) care să valorifice/să stimuleze potenţialul fiecărui copil, indiferent de natura sa şi oricât de neînsemnat ar părea în raport cu potenţialul copilului fără deficiențe
  • Asigurarea caracterului diferenţiat al învăţării şi recuperării în funcţie de nevoile, cerinţele şi potenţialul  elevilor
  • Implicarea a cât mai mulţi elevi în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare realizate în parteneriat precum şi în activităţile cercurilor educative
  • Dezvoltarea unui curriculum opțional care să valorifice dorinţele, potenţialul şi aptitudinile fiecărui elev
  • Utilizarea eficientă a resurselor disponibile pentru asistenţa acordată copilului cu cerințe educaționale speciale
  • Abilitarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei speciale şi al lucrului cu elevul cu deficienţă mintală severă şi cu deficienţe associate
  • Dezvoltarea managementului şcolii şi al clasei conform principiului ”noi valorizăm fiecare persoană”;
  • Promovarea imaginii şi activităţii şcolii în cadrul comunităţii;
  • Orientarea şi informarea în carieră a elevilor;
  • Şanse egale pentru toţi copiii.
Back to content