Despre noi - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

Lorem Ipsum
... Site-ul este în curs de actualizare ...
Go to content

Despre noi

Despre noi
Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Șimleu Silvaniei reprezintă o alternativă educațională eficientă pentru copiii și tinerii cu dizabilități din județul Sălaj.
 Activitățile instructiv-educativ-recuperative desfășurate în cadrul şcolii sunt pliate pe nevoile de dezvoltare şi potenţialul fiecărui elev. Activităţile propriu-zise de  predare - învăţare - evaluare sunt completate de o gamă diversificată de terapii specifice (terapie complexă şi integrată, terapia tulburărilor de limbaj, kinetoterapie, psihodiagnoză, terapie comportamentală, terapie senzorială etc.) şi de proiecte educaţionale menite să dezvolte abilităţi de viaţa independentă.
 În baza Certificatului de orientare şcolară/profesională emis de Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj, furnizăm şi servicii de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale din învăţământul de masă.
  Ca şi centru şcolar pentru educaţie incluzivă, acordăm o atenţie deosebită activităţilor de informare şi consiliere a părinţilor copiilor cu dizabilităţi şi a cadrelor didactice care interacţionează cu elevi cu dizabilităţi/cerinţe educaţionale speciale.
Suntem o echipă unită, formată din cadre didactice calificate, cu o vastă experienţă în domeniul psihopedagogiei speciale şi conştiente de misiunea şcolii, aceea de a asigura șanse egale în educație tuturor elevilor cu cerințe educaţionale speciale, valorizându-i pe toți, într-un mediu prietenos, cu propensitate spre formarea de abilități de viață independentă, în scopul creșterii șanselor de recuperare și integrare în comunitate.
Simleu-Silvaniei School Center for Inclusive Education conducts educational and rehabilitation activities for children and young people with disabilities. In addition, we have relevant expertise in developing and implementing educational projects in the field of culture, sports, community integration.
We try to facilitate access to specialized educational services for children with disabilities and offer a large variety of learning experiences, pragmatic and suited for our students needs and the needs of their families:
- community integration activities, wherein children experienced real learning situations, formed and practiced independent living skills, whereas the community learned to resonate to the needs of disabled persons and become actively involved in the integration process;
- individually customed intervention meetings for disabled children which resulted in improving their capacity to „function” in the community;
- complex and integrated therapy activities (melotherapy, art therapy activities, occupational therapy);
-support groups for parents and personal assistants – they learn to understand the child, to help him in developing new essentials skills, as well as how to cope with personal emotions;  
- we have created a great team of enthusiastic volunteers (teachers and high school students) trained in working with children with disabilities;
-  we have organized awareness campaigns so the community can accept and support children with special needs.
Overall, we raised awareness about the field of special education within the local community. Together we have the power to create a more tolerant and friendly world, where we can share each moment of joy with the special child next to us.
Back to content