Despre noi - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
ŞIMLEU SILVANIEI
Tribute
Go to content
    Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei este unitate de învățământ special, cu personalitate juridică, finanțată de Consiliul Județean Sălaj, care școlarizează preșcolari și elevi cu cerințe educaționale speciale și dizabilități intelectuale ușoare, moderate,  grave, severe, profunde sau asociate, pe următoarele niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și profesional.
    
    Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivã Șimleu Silvaniei reprezintã cadrul instituţional de acţiune care asigurã accesul la educaţie tuturor copiilor prin educaţie formalã şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi atât în învãţãmântul special cât şi în învãţãmântul de masã precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora.
 
    Serviciile educaționale oferite de CSEI Șimleu Silvaniei, prin cadre didactice specializate în domeniul psihopedagogiei speciale, sunt destinate preșcolarilor, elevilor și tinerilor cu CES și/sau dizabilități care dețin certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE, spre învățământ special. De asemenea, unitatea școlară oferă servicii educaționale prin cadrele didactice de sprijin în unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES, care dețin certificat de orientare cu recomandare profesor itinerant și de sprijin și învățământ la domiciliu, pentru elevii nedeplasabili.
    Elevii beneficiază de terapii și activități adaptate nivelului de dezvoltare și înțelegere prin planuri de intervenție personalizate pliate pe nevoile educaționale și terapeutice, în vederea recuperării.
    Activitățile instructiv-educative și recuperatorii oferite în unitatea școlară sunt realizate atât cu întreaga clasă de elevi, în grup, cât și individual în cabinetele de terapii ale școlii, în funcție de nevoile în plan educativ și terapeutic ale fiecărui elev.

    Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivã Șimleu Silvaniei îndeplinește următoarele funcții:
  • de intervenție directă prin oferirea de servicii psihopedagogice, psihologice si de consiliere în domeniul educatiei incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi/tineri cu cerințe educative speciale, părinți, cadre didactice din școlile de masă, membrii ai comunității locale
  • de informare, formare continuă/perfecționare și consiliere a personalului didactic în domeniul educației incluzive
  • de suport metodico-știintific în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă.
 
Back to content