Oferta educațională - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

Lorem Ipsum
... Site-ul este în curs de actualizare ...
Go to content

Oferta educațională

Despre noi
SERVICII EDUCAȚIONALE

Oferta de servicii educaționale oferite de CȘEI Șimleu Silvaniei cuprinde:
 • Comisia internă de evaluare continuă care realizează evaluarea și diagnosticarea psihopedagogică a elevilor înscriși în învățământul special
 • Activități instructiv-educative în domeniul psihopedagogiei speciale
 • Terapii specifice și de compensare:
   • Kinetoterapie
   • Terapia tulburărilor de limbaj
   • Psihodiagnoză şi programe de intervenție personalizată
   • Consiliere psihologică și educațională
 • Terapie educațională complexă și integrată
 • Servicii educaționale de sprijin pentru elevii cu CES din școlile de masă
 • Stagii de pregătire practică în specializare
Beneficiari ai acestor servicii sunt:
 • Elevii cu cerințe educative speciale, deficienţe mintale moderate sau uşoare (DMU) și deficienţe mintale grave, severe, profunde sau asociate (DMS)
 • Elevii cu dificultăți de învățare și tulburări de limbaj
 • Elevii cu CES integrați în învățământul de masă (cu certificat de orientare școlară, eliberat de Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE)

NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În anul școlar 2020-2021 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei școlarizează elevi pe următoarele niveluri de învățământ:
I. Preșcolar – 1 grupă
II. Primar – 3 clase
III. Gimnazial – 5 clase
IV. Învățământ la domiciliu
V. Învățământ profesional cu durata de 4 ani – 3 clase (domeniul Industrie textilă)

FACILITĂȚI

Printre facilitățile oferite elevilor CȘEI Șimleu Silvaniei se numără:
 • alocație de hrană pentru elevii școlii
 • alocație suplimentară de hrană pentru elevii încadrați în grad de handicap
 • alocație pentru rechizite și cazarmament
 • decontarea abonamentului de transport
 • gratuitate pe mijloacele de transport ale școlii

CURRICULUM

 • Activitățile instructiv-educative sunt în conformitate cu Planurile de Învățământ elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării.  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei respectă legislația în vigoare privind organizarea și funcționarea învățământului special și special integrat.
 • ORDIN nr. 5573/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat
 • ORDIN nr. 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale
 • OMECTS nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 797, din 10 noiembrie 2011
 • ORDIN nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă
 • Ordin nr. 5755/17.09.2012 privind aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, ciclul achizițiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învățământ special
 • Ordin nr. 4928/08.09.2005 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru clasele/grupele din învățământul special sau de masă care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate
 • Ordin nr. 5235/01.09.2008 privind aprobarea programelor școlare pentru clasele/grupele din învățământul special sau de masă care școlarizează elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate (anexele 1-8)
 • Ordin nr. 5234/01.09.2008 privind aprobarea programelor școlare pentru Terapiile educaționale complexe și integrate, realizate în învățământul special de către învățătorii/profesorii-educatori (anexele 2-11)
 • Ordin nr. 3656/29.03.2012 privind aprobarea programelor școlare pentru clasa pregătitoare din învățământul primar
 • Ordin nr. 3218/21.03.2014 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul profesional special
  Back to content