Invatamant primar 2018 - CSEI - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei

Lorem Ipsum
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI
Go to content

Invatamant primar 2018

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr.19, jud. Sălaj
tel/fax: 0260.678241, e-mail: centrulscolar_simleu@yahoo.com
, web: www.csei-simleu.ro

                

1. Descrierea unităţii de învăţământ
       
Istoric

    C.Ş.E.I. Şimleu Silvaniei este o instituţie şcolară de stat, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale profilată pe educaţia şi recuperarea copiilor cu dizabilităţi mintale.
C.Ş.E.I. Şimleu Silvaniei a fost înfiinţat în anul 2006, prin transformarea Şcolii Speciale cu Clasele I-VIII Şimleu Silvaniei în centru şcolar pentru educaţie incluzivă astfel încât, instituţia nou-creată utilizează sediul, baza didactico-materială, personalul didactic şi nedidactic al instituţiei fondatoare.
    Activităţile specifice procesului de învăţământ se află sub îndrumarea şi coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, iar finanţarea este asigurată de către Consiliul Judeţean Sălaj.
    După 2005 noile măsuri luate la nivel naţional în domeniul învăţământului au determinat schimbări în învăţămîntul special, acesta devenind şi special integrat, patrunzând tot mai mult în şcoala de masă, în  acest moment oferind servicii de sprijin copiilor cu dificultăţi de învăţare care frecventează cursurile şcolilor de masă.
    Din anul şcolar 2009-2010, CSEI Şimleu Silvaniei a primit autorizare de funcţionare provizorie pentru liceu  tehnologic -învăţământ special-  domeniile Textile-pielarie - calificarea Lucrător în tricotaje-confecţii şi domeniul Fabricarea produselor din lemn - calificarea Lucrăror în tâmplărie, oferind posibilitarea continuării studiilor de către absolvenţii învăţământului gimnazial special în vederea integrării socio-provesionale ale elevilor cu CES.
    Din anul şcolar 2011-2012, CSEI Speranţa Zalău a devenit structură a CSEI Şimleu Silvaniei.


    Motto-ul şcolii noastre este: "Noi valorizam fiecare persoană!" şi se bazează pe principiul accesibiliăţii si tratării individuale diferenţiate,  noi adaptându-ne în fiecare an oferta educaţională diversităţii categoriilor de beneficiari cărora ne adresăm: copii cu cerinţe educative speciale din judeţul Sălaj pentru care există certificate de orientare şcolară şi profesională emis de Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul CJRAE  Sălaj şi a evaluării CIEvC din cadrul CŞEI la solicitarea scrisă a părinţilor/susţinătorilor legali.
Copiii pot fi orientaţi spre următoarele forme de şcolarizare:
În cadrul unităţii CŞEI:

 • învăţământ special preşcolar

 • învăţământ special primar clasa pregătitoare şi I-IV,

 • învăţământ special secundar inferior: gimnaziu V-X.

 • învăţământ special secundar inferior: liceu tehnologic

În şcolile de masă din judeţ:

 • servicii de sprijin asigurate de  CŞEI  prin cadrele didactice de sprijin


Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru ciclul primar cuprinde:

CŞEI Şimleu Silvaniei:

- Clasa pregătitoare
- Clasa I
- Clasa a II-a
- Clasa a III-a
- Clasa a IV-a


Program de activităţi
Învăţământul primar special funcţionează în două schimburi:

 • dimineaţa (8-12) predare-învăţare-evaluare

 • 12-17 - activităţi de terapie educaţională complexă şi integrată (terapia cognitivă, terapia ocupaţională, abilitare manuală, ludoterapia, formarea autonomiei personale, socializarea)

 - terapii specifice şi de compensare
 - opţionale (Maini  indem
anatice -"Grafica si pictura", Căsuţa cu poveşti, Prietenul meu calculatorul, Comunicarea prin muzică și dans, Sport, joc și sănătate)
 - activităţi extraşcolare şi extracurriculare
(concursuri, vizite, excursii, expoziţii)


Numărul de elevi/clasă
:

 • 4-6 elevi cu deficienţe severe, profunde şi/sau asociate

 • 8-12 elevi cu deficienţe moderate şi uşoare


Condiţii oferite
:

 • club audio-media cu retea AEL

 • cabinet informatica utilat prin proiectul "Sprijinirea sistemului educational pecial prin portalul educational specializat"

 • cabinete logopedice

 • cabinete de asistenta psihopedagogica

 • cabinet de Religie

 • sali de clasa

 • sala de sport

 • sala de kinetoterapie

 • sala de fitness

 • sala profesorala

 • biblioteca

 • ludoteca

 • sistem de supraveghere video

 • microbuze  scolare

Facilităţi oferite elevilor din CŞEI:

 • masă gratuită

 • asigurarea transportului elevilor cu microbuzele  şcolare

 • rechizite şcolare


2. Circumscripţia şcolară
    În învăţământul special pot fi înscrişi toţi copiii cu cerinţe educative speciale din judeţul Sălaj pentru care există certificate de orientare şcolară şi profesională emise de Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul CJRAE Sălaj şi a evaluării CIEvC din cadrul CŞEI la solicitarea scrisă a părinţilor/susţinătorilor legali. Elevii pot fi înscrişi în cele două unităţi şcolare:  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
, str. Nicolae Bălcescu nr.19, jud. Sălaj, tel/fax: 0260.678241, e-mail: centrulscolar_simleu@yahoo.com, web: www.csei-simleu.ro


3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018    Oferta educaţională şi terapeutică se adresează în primul rând elevilor cu nevoi speciale din CSEI (elevi cu deficienţe mintale severe, moderate, uşoare, elevi cu dizabilitate auditivă) şi elevilor cu CES din şcolile de masă, elevi care sunt cuprinşi în activităţi de sprijin, şcoala noastră lucrează cu elevi cu sindromul Down, cu elevi cu tulburări din spectrul autistic, cu deficienţe multiple.
    Oferta educaţională este individualizată şi adaptată nivelului de dezvoltare a fiecărui elev, a necesităţilor acestuia, dar şi predicţiilor asupra dezvoltării ulterioare. Prin toate activităţile instructiv-educative şi terapeutice oferite de şcoala noastră se urmăreşte stimularea dezvoltării, compensarea diferitelor segmente insuficient dezvoltate şi, mai ales, realizarea unei autonomii în viaţa şcolară şi socială, dacă acest lucru este posibil.
Activităţile desfăşurate de cadrele didactice din unitatea noastră sunt:

 • activităţile instructiv-educative se desfăşoară în clase cu un număr redus de elevi, activităţile urmărind formarea şi dezvoltarea la elevii cu CES a unor abilităţi cognitive, familiarizarea acestora cu tehnici de învăţare, formarea unor deprinderi de muncă individuală şi de grup

 • activităţi de terapie educaţională complexă şi integrată (terapia cognitivă, terapia ocupaţională, abilitare manuală, ludoterapia, formarea autonomiei personale, socializarea)

 • logopedie (completează celelalte terapii, urmăreşte corectarea tulburărilor de vorbire, îmbogăţirea expresivităţii şi a vocabularului)

 • educaţie fizică şi activităţi sportive (vizează întărirea organismului, dezvoltarea abilităţilor motrice, ameliorarea unor deficienţe)

 • kinetoterapie (urmăreşte corectarea deficienţelor fizice)

 • activităţi extraşcolare (sunt foarte variate, urmărind socializarea şi integrarea copiilor cu nevoi speciale: concursuri, activităţi tematice, serbări, excursii etc)

 • activităţile de sprijin (completează munca învăţătorilor şi profesorilor în şcolile de masă)


6. Tel verde județean: 0800 816 260, luni-vineri 08.00-16.00

Adresa: Simleu Silvaniei, Str. Nicolae Balcescu nr. 19, Jud. Salaj
Cod fiscal: 4291484
Tel / Fax: 0260678241,
E-mail: centrulscolar_simleu@yahoo.com
sspeciala@yahoo.com
Back to content